Polish English

Akcja internetowa – Mapa Różnorodności Biologicznej PPN organizowana z okazji Międzynarodowego Dnia Różnorodności Biologicznej, która przebiega w tym roku pod hasłem „Rozwiązania są w przyrodzie”.

Dziękujemy Wigierskiemu Parkowi Narodowemu za nominację i przyjmujemy wyzwanie #rozwiazaniasawprzyrodzie.

Razem tworzymy mapę różnorodności biologicznej polskich parków narodowych.

O randze naszego Parku świadczy m.in. bogactwo gatunków grzybów, roślin i zwierząt oraz  różnorodność środowisk leśnych i nieleśnych.

W Roztoczańskim PN występuje ponad 2 500 gatunków grzybów i roślin, z czego 137 objętych jest ochroną. Niemniej ciekawy jest świat zwierząt gdzie w Parku stwierdzono do tej pory ponad 3 650 gatunków, w tym m.in. 344 gatunków kręgowców (ryby i minogi 31 gat.; płazy 15 gat,; gady 9 gat.; ptaki ponad 230 gat.; ssaki 59 gat.) i 3 275 gatunków bezkręgowców, a wśród nich ponad 2 680 gat. owadów i 339 gat. pajęczaków. Ochroną ścisłą i częściową objętych jest 331 gatunków zwierząt występujących w Roztoczańskim PN.

Aby zapoznać się z różnorodnością naszego Parku kliknijcie link poniżej do pokazu slajdów z odgłosami przyrody. Życzymy miłych wrażeń i zapraszamy na ścieżki i szlaki Roztoczańskiego Parku Narodowego.

Nominujemy Gorczański Park Narodowy!

Link do pokazu slajdów >>>

 

Opracowanie:
OEM RPN
Tekst: Paweł Marczakowski
Fotografie w prezentacji slajdów: Paweł Marczakowski