Polish English

Osobliwością lasów Roztocza i pobliskiej Puszczy Solskiej są m.in. liczne gatunki paproci jakie możemy spotkać w tych lasach, niektóre dość rzadkie.

Jeszcze nie tak dawno, bo pod koniec maja rozwijały się wiosną pierwsze pastorały okazałego Długosza królewskiego (Osmunda regalis), rzadkiej w Polsce paproci – jedynego gatunku z rodziny długoszowatych (Osmundaceae) w naszym kraju. Obecnie okazy już w pełni się rozwinęły i tworzą okazałą kępę z pojedynczymi pędami zarodnionośnymi. W naszym Parku nie występuje, a najbliższe stanowisko tej paproci znajduje się w pobliskim Nadleśnictwie Zwierzyniec w lasach Puszczy Solskiej.

Czerwiec i Lipiec to miesiące, w których pojawiają się kolejne gatunki paprotników. Możemy m.in. zaobserwować w Roztoczańskim PN niepozorne i nietypowo wyglądające paprotniki z rodziny nasięźrzałowatych (Ophioglossaceae), które w tym okresie się rozwijają i wykształcają pędy zarodnionośne. Niektóre z nich są w Polsce gatunkami krytycznie zagrożonymi (CR) – Podejźrzon rutolistny (Botrychium multifidum)Podejźrzon marunowy (Botrychium matricariifolium) lub narażonymi na wymarcie (VU) - Podejźrzon księżycowy (Botrychium lunaria) a inne jak Nasięźrzał pospolity (Ophioglossum vulgatum) dość rozpowszechnione w naszym kraju.

Młode rośliny paprotników z rodziny nasięźrzałowatych (Ophioglossaceae) w pierwszych latach rozwijają się całkowicie podziemnie - saprotroficznie dzięki mykoryzie - bezzieleniowe, bulwkowate przedrośle współżyje z grzybami. Dojrzałe egzemplarze w niektóre lata mogą nie wytwarzać części nadziemnej. Preferują stanowiska o znacznym dostępie światła. Mogą więc zanikać w wyniku sukcesji wtórnej i zarastaniu stanowisk przez krzewy i drzewa.

 

Opracowanie:
OEM RPN
Tekst: Paweł Marczakowski
Fotografie: Paweł Marczakowski