Polish English

Jesienią pojawia się w naszym Parku wiele gatunków grzybów o ciekawych kształtach, których owocniki np. przypominają fragmenty koralowców  m.in. Koralówki (Ramaria) i Pięknorogi (Calocera) lub owocniki o pofałdowanych, nieregularnych główkach i trzonach jak np. Piestrzenice (Gyromitra) i Piestrzyce (Helvella).

Najpospolitszy z nich to Pięknoróg największy (Calocera viscosa) o krzaczkowatym owocniku, o pięknej żółto-pomarańczowej barwie i zaostrzonych końcach rozwidleń. Nieco podobne, choć nie tak często spotykane są owocniki Koralówek (Ramaria)lecz ich owocniki są bardziej gęste i raczej z tępymi zakończeniami.

Nieco inny kształt tworzą pofałdowane owocniki Piestrzenicy infułowatej (Gyromitra infula) dość rzadkiego gatunku, który jest wpisanym na Czerwoną Listę Grzybów jako grzyb narażony na wymarcie (V). Podobne w swym kształcie owocniki tworzy znacznie częściej spotykana dość jasna w swym zabarwieniu Piestrzyca kędzierzawa (Helvella crispa) oraz wyraźnie ciemniejsza Piestrzyca zatokowata (Helvella lacunosa), wpisana w Czerwonej Liście Grzybów jako gatunek rzadki, potencjalnie zagrożony wymarciem (R), która również wyrasta w tym samym czasie i w tych samych siedliskach.  

Jeszcze inaczej wyglądają przypominające trąbki owocniki Lejkowca dętego (Craterellus cornucopioides), który pojawia się w dużych grupach składających się z pojedynczych lub pozrastanych po kilka ze sobą owocników wśród bukowych opadłych liści.

 

Opracowanie:
OEM RPN
Tekst: Paweł Marczakowski
Fotografie: Paweł Marczakowski