Roztoczański Park Narodowy zorganizował edukacyjną akcję „Ocal żabkę”, której celem była ochrona migrujących do zbiorników wodnych płazów. Akcja była prowadzona wzdłuż dwóch odcinków dróg przebiegających przez Park: na trasie Obrocz – Kosobudy oraz Zwierzyniec – Sochy przy Stawach Echo, na których RPN od ponad 20 lat prowadzi czynną ochronę płazów.

Na pomoc płazom ruszyli uczniowie Technikum Leśnego w Biłgoraju, Szkoły Podstawowej w Zwierzyńcu, indywidualne osoby dorosłe oraz pracownicy Parku. W sumie w akcji udział wzięło 60 osób, które w ciągu czterech dni ocaliły aż 1257 płazów, pomagając im bezpiecznie dotrzeć do celu. W ten sposób uratowały je przed wejściem na ruchliwą drogę, na której często giną pod kołami samochodów.

Przy okazji akcji została przeprowadzona inwentaryzacja zwierząt polegająca na określeniu gatunku. Wśród wszystkich przeniesionych płazów dominowały osobniki ropuchy szarej – 989 szt. Licznie występowały też płazy ogoniaste: traszka grzebieniasta – 195 szt. oraz traszka zwyczajna – 50 szt. Udało się również zaobserwować pojedyncze osobniki grzebiuszki ziemnej i żaby moczarowej – po 9 szt. oraz żaby wodnej – 5 szt.

Wiosennej akcji „Ocal żabkę” towarzyszyły zajęcia edukacyjne ze szczególnym zwróceniem uwagi na problem śmiertelności płazów oraz potrzeby ich ochrony. Bezpośredni kontakt z przyrodą i obserwacja rzadkich gatunków płazów była doskonałą okazją do poszerzenie wiedzy o tych niezwykle pożytecznych zwierzętach.

Wszystkim osobom zaangażowanym w akcję serdecznie dziękujemy!

>>> Filmik z akcji   „Ocal żabkę”

>>> Konkurs „Kumam płazy” 

 

Opracowanie RPN/OEM:
Małgorzata Pasieka