Roztoczański Park Narodowy zaprasza na dwudniową plenerową imprezę edukacyjną organizowaną przy Ośrodku Edukacyjno-Muzealnym w Zwierzyńcu oraz w Izbie Leśnej i Ośrodku Hodowli Zachowawczej we Floriance.
 

Lubelskie spotkania z przyrodą „Roztoczańska przygoda z konikiem polskim” w dniu 6.08.2022 r.

Lubelskie spotkania z przyrodą pt. „ Roztoczańska przygoda z konikiem polskim”
zorganizowano w ramach promocji Województwa Lubelskiego

<<Roztoczańska przygoda z konikiem polskim - program>>

 

Dzień otwarty Roztoczańskiego Parku Narodowego pn „W naturze roztoczańskich nietoperzy” w dniu 7.08.2022 r.

Organizacja imprezy „Dzień  otwarty Roztoczańskiego Parku Narodowego” została dofinansowana
w ramach projektu „Ochrona gatunków i siedlisk Natura 2000 na obszarze Roztoczańskiego Parku Narodowego” – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2019 – 2023.

<<W naturze roztoczańskich nietoperzy - program>>

Patronat Honorowy:

Ministerstwa Klimatu i Środowiska

Marszałka Województwa Lubelskiego

    Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

Opracowanie: OEM RPN
Projekt plakatów i afiszy: Aneta Dybowska