„Rajd rowerowy 40 x 40” to nazwa jednodniowej imprezy rowerowej turystyki kwalifikowanej o charakterze turystyczno-krajoznawczym, która odbyła się na Roztoczu Środkowym szóstego sierpnia br.

Rajd był jednym z punktów programu Lubelskich  Spotkań z Przyrodą pt. „ Roztoczańska przygoda z konikiem polskim” oraz „Dnia otwartego Roztoczańskiego Parku Narodowego”. Miejscem startu i mety był plac przed Ośrodkiem Edukacyjno – Muzealnym Roztoczańskiego Parku Narodowego w Zwierzyńcu (dalej RPN). Trasa czterdziestokilometrowej wycieczki rowerowej poprowadzona była z wykorzystaniem istniejących tras i szlaków rowerowych: „Trasy rowerowej do Florianki”, „Centralnego Szlaku Rowerowego Roztocza”, „Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo” oraz „Trasy rowerowej Ziemi Józefowskiej na Roztoczu”.

Organizatorem rajdu był RPN, a pomocy podczas przejazdu jego uczestników udzieliło stowarzyszenie Józefowska Kawaleria Rowerowa.

Każdy z uczestników rajdu – 40 osób, otrzymał w biurze rajdu, po zarejestrowaniu, 0,5 l wody mineralnej i bidon. Pilot rajdu prowadził jego uczestników zaplanowaną trasą, koordynatorzy – instruktorzy turystyki rowerowej, dbali o bezpieczeństwo przejazdu, zabezpieczając niebezpieczne miejsca przejazdu. Również nad bezpieczeństwem uczestników rajdu czuwał ratownik medyczny i mechanik rowerowy. Komandor rajdu, będący doświadczonym przewodnikiem turystyki rowerowej, prowadził część edukacyjną, informując uczestników rajdu o odwiedzanych miejscach; były to:

  • Florianka – osada leśna położona na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego. Znana jest ze stajennej hodowli zachowawczej konika polskiego oraz polskiej owcy nizinnej odmiany Uhruskiej. Dla turystów udostępniono ścieżkę dendrologiczną powstałą na bazie szkółek Ordynacji Zamojskiej, eksponującą na powierzchni 3,2 ha 66 gatunków drzew i krzewów, Izbę Leśną z ekspozycją etnograficzną (mieści się tu również Informacja Turystyczna); 3 izby z prezentacją: twórczości Aleksandry Wachniewskiej, wystawa czasowa; rodzinnych zdjęć ostatniego Ordynata Ordynacji Zamojskiej - Jana Zamoyskiego; stodołę z narzędziami rolniczymi i stolarskimi używanymi w gospodarstwie na przestrzeni wieków oraz ścieżkę krajobrazową poprowadzoną wierzchowiną z punktem widokowym. We Floriance uczestnicy rajdu posilili się wykwintnymi podpłomykami i zapoznali się ze sztuką podkuwania konia.
  • Górecko Kościelne – śródleśna wieś założona w 1582 r.; słynie z modrzewiowego kościoła z 1768 r., alei pomnikowych dębów i kapliczki  na wodzie.

W Józefowie, w połowie trasy, w Pierogarni Józefowskiej, uczestnicy rajdu  zjedli posiłek regeneracyjny. Na zakończenie rajdu, w patio RPN,  przewodnik poprowadził konkurs wiedzy o Roztoczu, w którym jego laureaci otrzymali nagrody rzeczowe.

Rajd można nazwać wielopokoleniowym, bowiem najmłodszy uczestnik miał 8 lat, a najstarszy 76.

Celem rajdu było przywołanie miejsc, osób i wydarzeń ważnych dla Roztocza i Zwierzyńca. Przypomniano dorobek artystyczny i działalność społeczną Aleksandry Wachniewskiej w 120 rocznicę urodzin.

W celu upowszechnienia wiedzy na temat wydarzeń związanych z wysiedleniami na Zamojszczyźnie w czasie drugiej wojny światowej, w celu zachowania pamięci o wielkich czynach wielkich Polaków przypomniano ofiarność i odwagę Róży i Jana Zamoyskich w ratowaniu dzieci.

Jednym z celów radu było również przybliżenie uczestnikom konika polskiego – herbowego zwierzęcia RPN, w ramach 40.lecia jego hodowli zachowawczej w RPN.

 

Organizatorzy dziękują wszystkim uczestnikom rajdu za udział, zdyscyplinowanie i podporządkowanie się przyjętym zasadom.

 

Opr. Robert Rabiega, Tadeusz Grabowski
Fotorelacja: Robert Rabiega