Zapraszamy do Ośrodka Edukacyjno-Muzealnego RPN na prezentację wystawy pokonkursowej III Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego „Moje Roztoczańskie Drzewo” organizowanego cykliczne przez Gminny Ośrodek Kultury w Krynicach przy współpracy z Roztoczańskim Parkiem Narodowym i Nadleśnictwem Tomaszów. Na wystawę składa się 40 prac nadesłanych na konkurs przez 26 autorów. Znalazły się tu prace nagrodzone i wyróżnione w III edycji, jak również te zakwalifikowane przez jury na wystawę pokonkursową. Roztoczańskie drzewa eksponowane będą w holu OEM RPN przez najbliższy miesiąc, a poniżej mała namiastka tego co można zobaczyć na wystawie w postaci galerii fotografii nagrodzonych i wyróżnionych w edycji z 2021 roku.

Opracowanie: OEM/RPN
Tekst: Grzegorz Szkutnik
Fotografie: Laureaci III Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego „Moje Roztoczańskie Drzewo”