fot. Paweł Marczakowski

Spontaniczność, żywa reakcja, radość, życzliwość, patrzenie na przyrodę sercem to tylko niewielka część emocji oddających przebieg kampanii edukacyjnej „Drzewa mają moc” skierowanej do przedszkoli, szkół podstawowych, średnich oraz osób dorosłych. 6 tygodni trwania kampanii to wystarczający czas, by przyciągnąć miłośników przyrody, wysnuć wspólne opowieści przyrodnicze podczas jesiennych spacerów ścieżkami RPN, razem doświadczyć i eksperymentować w salach Ośrodka Edukacyjno – Muzealnego RPN, w szkolnych klasach, jak i w Izbie Leśnej we Floriance. Przyświecający temu cel skupiał się wokółaktywnej ochrony przyrody nastawionej na zachowanie bioróżnorodności siedlisk i gatunków występujących na terenie RPN ze szczególnym uwzględnieniem roztoczańskich drzew. Łącznie przeprowadzono 21 spotkań kameralno - terenowych, w których udział wzięło 664 osób z 21 placówek oświatowych.

Drugim etapem kampanii edukacyjnej było wykonanie pracy w formule konkursowej. Uczestnicy w/w działania włożyli ogrom pracy, autorski wkład i zaangażowanie w wykonanie prac konkursowych w poszczególnych kategoriach wiekowych, od tych wykonanych przestrzennie, czy też w różnych formatach po fotografie oraz relacje filmowe. Do konkursu zgłosiło się 562 osoby z 33 placówek oświatowych. Zgłoszono prace wykonane przez 4 grupy wiekowe; przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły średnie oraz osoby dorosłe.

W I edycji kampanii udział wzięło 1226 osób z 54 placówek oświatowych. Biorąc pod uwagę dalsze wydarzenia, to nie ilość uczestników, ale jej jakość stała się symbolem kampanii edukacyjnej.

21.11.br. 88 wyjątkowych gości uczestniczyło w uroczystym podsumowaniu, dowodząc tym samym, że mają wielką moc czynienia dobra dla przyrody, a swoją obecnością potwierdzają wielką siłę współpracy w imię ochrony przyrody. Wśród zaproszonych gości byli:

  •  Michał Wójcik - Dyrektor Biura Ministra Klimatu i Środowiska,
  •  Sławomir Mazurek - Zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
  •  Andrzej Wojtyło - Dyrektor Roztoczańskiego Parku Narodowego.

Przebieg uroczystości dawał możliwość interakcji z każdą osobą, wyrażenia swoich spostrzeżeń, stworzenia niespodzianki dla kogoś wyjątkowego, ekspresyjne pokazywania mocy drzew, skosztowania poczęstunku, uroczystego przecięcia wystawy pokonkursowej.

Wartością i treścią kampanii była moc płynąca z serca od każdego uczestnika, dlatego też składamy wyrazy wdzięczności za trud i zaangażowanie następującym osobom: dyrekcji placówek oświatowych, nauczycielom, opiekunom, rodzicom, uczniom, jurorom konkursu: członkom/założycielom Stowarzyszenia im. Aleksandry Wachniewskiej - Patrycji Chwiejczak, Michałowi Patykowi oraz pracownikom RPN.

W ramach podziękowania za zaangażowanie i pomoc poniższy materiał relacjonujący przebieg całej kampanii edukacyjnej „Drzewa mają moc”.

Wystawa pokonkursowa kampanii edukacyjnej "Drzewa mają moc" będzie eksponowana w Ośrodku Edukacyjno – Muzealnym RPN w Zwierzyńcu do końca marca 2023 r.

 

 

Opracowanie: RPN/OEM
Tekst: Aneta Dybowska
Zdjęcia: Paweł Marczakowski