Archiwalna strona Roztoczańskiego Parku Narodowego.


Zapraszamy do naszej nowej strony: rpn.gov.pl


KONKURS REALIZACYJNY NIEOGRANICZONY JEDNOETAPOWY - OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ/WIZUALIZACJI MODERNIZACJI I ROZBUDOWY BUDYNKU OŚRODKA EDUKACYJNO-MUZEALNEGO RPN WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, ŚCIEŻKĄ W "KORONACH DRZEW" ORAZ WIEŻĄ WIDOKOWĄ

 Przedmiotem opracowania, zgodnie z Regulaminem konkursu, jest opracowanie koncepcji architektonicznej/wizualizacji dla modernizacji i rozbudowy budynku Ośrodka Edukacyjno-Muzealnego Roztoczańskiego Parku Narodowego wraz z zagospodarowaniem terenu, ścieżką w „koronach drzew”  oraz wieżą widokową.

Spośród zgłoszonych prac Sąd konkursowy powołany przez Dyrektora Roztoczańskiego Parku Narodowego,  zgodnie z Regulaminem konkursu, wg określonych kryteriów wybierze najlepsze prace. Pula nagród wynosi 70 tys. zł.  (I Nagroda – 40 000 zł brutto, II Nagroda – 20 000 zł brutto i III Nagroda – 10 000 zł brutto. Autor najlepszej pracy konkursowej otrzyma zaproszenie do negocjacji na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego w trybie zamówienia z wolnej ręki. Na ten cel Park przeznacza kwotę do 210 tys. zł.

Roztoczański Park Narodowy zaprasza do udziału w konkursie.

Termin składania prac mija 28 kwietnia 2023 roku.

Szczegóły dotyczące Konkursu znajdują na stronie https://bip.roztoczanskipn.pl/content.php?cms_id=1135

   

Tekst: Adriana Plewa