Archiwalna strona Roztoczańskiego Parku Narodowego.


Zapraszamy do naszej nowej strony: rpn.gov.pl


Ogólnopolski Gwiaździsty Rajd Rowerowy – 3 września 2023 roku w 160. rocznicę bitwy pod Panasówką

Po raz XVIII. Rowerzyści, głównie z woj. Lubelskiego, przyjechali na Wzgórze Polak by przypomnieć, ocalić od zapomnienia wydarzenia, które miały tu miejsce 160 lat temu w czasie Powstania styczniowego. W dniu 3 września 1863 roku, oddziały powstańcze pod dowództwem Marcina Lelewela Borelowskiego i Kajetana Ćwieka Cieszkowskiego z udziałem ochotników z Węgier stoczyły bitwę na polach wsi Tereszpol z wojskami rosyjskimi dowodzonym i przez majora Iwana Sternberga. Była to jedna z niewielu zwycięskich bitew w tym powstaniu.

W burzowej aurze na Wzgórze Polak dotarło ok. 200 najbardziej wytrzymałych rowerzystów z Biłgoraja, Józefowa, Tereszpola, Zwierzyńca i Zamościa. Po chwili odpoczynku i  po posiłku regeneracyjnym był czas na udział w konkursie krajoznawczym z nagrodami, zorganizowanym przez Roztoczański Park Narodowy, obejrzenie wystawy plenerowej o Powstaniu oraz zainscenizowanego przez Biłgorajskie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych obozowiska powstańczego. Tradycyjnie rajd zakończył się złożeniem wiązanki pod Pomnikiem przez delegację, której przewodniczył Pan Grzegorz Nowak, pod którego patronatem już od 18. lat odbywają się spotkania rowerzystów na Wzgórzu Polak.

Organizatorzy dziękują rowerzystom za zdyscyplinowanie i zaangażowany udział w rajdzie oraz stawienie się na Wzgórzu Polak pomimo trudnych warunków atmosferycznych. Zapraszamy za rok.

 

Po rajdzie, z inicjatywy Gminy Tereszpol odbyły się uroczystości w 160. rocznicę bitwy pod Panasówką.  Uroczystości rozpoczęła Msza Święta, następnie apelem poległych i złożeniem wiązanek uczczono pamięć powstańców styczniowych. Następnie odbył się koncert orkiestry wojskowej z Lublina. Rekonstrukcja historyczna „Wzgórze Polak 160 lat temu” przypomniała przebieg bitwy. Spotkanie uświetnił występ artystów. Odbył się koncert folklorystyczny „Pokolenia” oraz koncert Norberta „Smoły” Smolińskiego.

Opr. T. Grabowski
Fot. P. Marczakowski, A. Wojtyło