English version

W dniach 13-15.05.2015 Roztoczański Park Narodowy zorganizował warsztaty pt. „Udostępnianie wybranych obszarów chronionych na Ukrainie na przykładzie Jaworowskiego Przyrodniczego Parku Narodowego i Przyrodniczego Zapowiednika Roztocze”.

Wyjazd był jednym z elementów projektu pt. „Poznanie i popularyzacja różnorodności biologicznej Roztocza - regionu pogranicza przyrodniczo - kulturowego” współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 w ramach Programu Operacyjnego „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów”.

W warsztatach udział wzięło 41osób reprezentujących parki narodowe oraz instytucje współpracujące i wspierające Park w zakresie działalności związanej z ochroną przyrody, edukacja i turystyką.


Fot. 1. Uczestnicy warsztatów.Zadaniem warsztatów była popularyzacja różnorodności biologicznej Roztocza zarówno po polskiej jak i ukraińskiej stronie, poznanie systemów ochrony przyrody i kultury regionów pogranicza.
Podczas trzech dni warsztatów przedstawiane były tematy dotyczące Roztocza jako regionu pogranicza przyrodniczo-kulturowego, flory, fauny, historii użytkowania ziemi i krajobrazów, turystyki w obszarach cennych przyrodniczo, projektów: „Geopark Kamienny Las” i Transgraniczny Rezerwat Biosfery „Roztocze”. Zagadnienia prezentowane były w postaci wykładów, prezentacji multimedialnych, zajęć terenowych połączonych ze zwiedzaniem wybranych obiektów w terenie. Uczestnicy warsztatów mieli możliwość zapoznania się z ofertą edukacyjno-turystyczną Jaworowskiego Przyrodniczego Parku Narodowego oraz Przyrodniczego Zapowiednika Roztocze jak również produktami regionalnymi.

W załączeniu przedstawiamy audycje nagrane podczas warsztatów przez Pana Łukasza Kota z Katolickiego Radia Zamość:
dr Paweł Cebrykow - Dawne mapy topograficzne jako źródła danych w badaniach przestrzenno-historycznych Roztocza
dr hab. Ewa Skowronek - Krajobraz kulturowy Roztocza - regionu pogranicza
dr Paweł Cebrykow, Tadeusz Grabowski, Magdalena Kaproń, Marek Sobocki, Marek Sołtys - Audycja podsumowująca warsztaty


 

 

Opracowanie:
RPN/OEM
Tekst: Magdalena Kaproń
Fotografie: 1-3, 5-16 Tadeusz Grabowski, 4-Magdalena Kaproń
Audycje: Łukasz Kot-Katolickie Radio Zamość