W dniu 8.08.2015r. przy Ośrodku Edukacyjno-Muzealnym Park zorganizował dużą plenerową imprezę edukacyjną Dzień otwarty Roztoczańskiego Parku Narodowego cz. II pt.: „Bioróżnorodność Roztoczańskiego Parku Narodowego i Roztocza”.

Bogaty program przyciągnął wielu zwiedzających mimo wyjątkowo upalnej pogody, w której temperatura przekraczała 36 ° C w cieniu.
W imprezie wzięło udział łącznie ok. 1470 osób, w tym z aktywnych form edukacji – konkursy, gry, zabawy edukacyjne - skorzystało 800 osób. Ośrodek Edukacyjno Muzealny RPN zwiedziło ok. 920 osób a Izbę Leśną we Floriance ok. 185 osób. Głównym celem imprezy była popularyzacja idei ochrony przyrody w Polsce oraz przedstawienie statutowych działań RPN w zakresie ochrony przyrody, edukacji, turystyki, a także poznanie Parku jako jednego z bardzo istotnych ogniw sieci Natura 2000 w naszym kraju. W związku z realizacją założeń projektu uczestnikom imprezy przedstawiliśmy zagadnienia związane z bioróżnorodnością RPN i Roztocza oraz przyczynami zaniku różnorodności biologicznej.Największym zainteresowaniem cieszył się konkurs „Bioróżnorodność Roztoczańskiego Parku Narodowego” w formie wielkiego labiryntu, gdzie uczestnicy na poszczególnych stanowiskach odpowiadali na pytania dotyczące flory i fauny RPN oraz konkurs „Poznajemy drzewa i krzewy Roztoczańskiego Parku Narodowego” w którym uczestnicy imprezy poznawali gatunki drzew i krzewów występujących na terenie Parku i odpowiadali na pytania zawarte w specjalnych kartach pracy. Ponadto uczestnicy imprezy korzystali z dwóch ekspozycji plenerowych „Bioróżnorodność kłody drewna” oraz „Poznajemy drzewa i krzewy Roztoczańskiego Parku Narodowego”.Informacji o Parku, w tym o działalności Stacji Bazowej Monitoringu Środowiska Przyrodniczego i prowadzonych tam działaniach dotyczących badań monitoringu środowiska przyrodniczego Parku i Roztocza udzielali pracownicy RPN. Szczególny nacisk kładziono na tematy związane z bioróżnorodnością gatunkową i bioróżnorodnością ekosystemów, których zachowanie jest możliwe dzięki istnieniu obszarów chronionych takich jak parki narodowe, rezerwaty czy obszary Natura 2000.Ważnym punktem zwiedzania było stanowisko Zespołu Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Zwierzyńcu. Uczniowie przygotowali pokazy przyrodnicze gdzie przedstawiali bioróżnorodność flory Roztoczańskiego Parku Narodowego oraz przekazywali wiedzę na temat inwazyjnych gatunków roślin zagrażających florze Roztocza. Młodzież pokazywała zwiedzającym żywe okazy roślin inwazyjnych, rozdawała materiały informacyjne oraz zorganizowała konkurs wiedzy na temat utraty różnorodności biologicznej w wyniku ekspansji w środowisku przyrodniczym niektórych roślin obcego pochodzenia.Ciekawym elementem imprezy było przedstawienie nowej formy zwiedzania atrakcyjnych miejsc po nieoznakowanych szlakach tzw. QUESTING. Opracowano dwie trasy, na których uczestnicy imprezy korzystając z wydanych drukiem ulotek poznawali pomniki przyrody oraz historię Zwierzyńca. Dużym powodzeniem cieszyła się też akcja zbierania zużytych baterii. Szereg atrakcji w postaci animacji artystycznych przewidziano dla najmłodszych uczestników imprezy.
Podczas imprezy odbyło się rozstrzygnięcie oraz rozdanie nagród w konkursie fotograficznym „Roztocze w obiektywie” pt.: Bioróżnorodność RPN i Roztocza w makrofotografii”.Ważnym elementem organizacji imprezy Dzień otwarty RPN była też promocja turystyczna regionu wraz z całym jego bogactwem w postaci regionalnej kuchni, produktów, rękodzieła artystycznego, strojów, kultywowania starych tradycji. Gościliśmy też przedstawicieli Jaworowskiego Przyrodniczego Parku Narodowego z Ukrainy.Zwiedzający licznie uczestniczyli też w pokazach jazdy konnej w wykonaniu Roztoczańskiej Konnej Straży Ochrony Przyrody i korzystali z przejazdów konikami polskimi.


Opracowanie:
RPN/OEM
Tekst: Małgorzata Tronkowska, Paweł Marczakowski
Fotografie: 1-13, 15-36 Paweł Marczakowski; 14 Stanisław Orłowski