Roztoczański Park Narodowy zaprasza do udziału w XVIII Przeglądzie Prac Plastycznych „Śladami Aleksandry Wachniewskiej, malarki i orędowniczki ochrony przyrody Roztocza”
                                                                                                               pt. „Nocne życie lasu”.

Przegląd prac plastycznych skierowany jest do dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych:

Kategoria I – dzieci z placówek oświatowych z gmin sąsiadujących z RPN,

Kategoria II – z placówek oświatowych z całego kraju.

Wypełniony formularz zgłoszenia wraz z oświadczeniem i zgodą RODO oraz prace plastyczne prosimy dostarczyć do dnia 19 listopada 2021r. na adres:

Ośrodek Edukacyjno-Muzealny RPN, ul. Plażowa 3, 22-470 Zwierzyniec

Zapraszamy do udziału
 

Opracowanie: RPN/OEM
Małgorzata Pasieka