Wzrosła powierzchnia gruntów Skarbu Państwa w granicach Roztoczańskiego Parku Narodowego.
W listopadzie, dzięki wykorzystaniu ustawowego prawa pierwokupu, udało się nabyć od prywatnych właścicieli 5 działek leśnych o łącznej powierzchni prawie 2,4 ha znajdujących się w granicach Parku.

Nabyta nieruchomość obejmuje teren leśny pokryty drzewostanem sosnowo-jodłowym na siedlisku lasu mieszanego świeżego i boru mieszanego świeżego, ciągnący się pasami od okolic Starzyzny aż po malowniczą dolinę Wieprza. Dzięki temu zakupowi możliwe będzie przeprowadzenie oceny stanu środowiska, monitoringu przyrodniczego oraz zaplanowanie i realizacja działań ochronnych na nabytym obszarze.

Zakup sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Tytuł przedsięwzięcia:

 

 

 

 

Wykup w ramach pierwokupu na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej o numerach działek 379, 380, 381, 409, 410, obręb ewidencyjny Guciów, położonej na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego

Wartość przedsięwzięcia: 204 000,00 zł

Dotacja NFOŚiGW: 204 000,00 zł

 

Opracowanie: RPN/DOP
Tekst: Beata Grabowska
Zdjęcia: Beata Grabowska