Zajęcia skierowane są dla grup przedszkolnych i szkolnych. Celem zajęć jest zapoznanie Uczestników
z życiem i twórczością Aleksandry Wachniewskiej, przybliżenia jej dorobku twórczego i działania na polu ochrony przyrody.

W ramach zajęć edukacyjnych Roztoczański Park Narodowy zapewnia wstęp do Ośrodka Edukacyjno-Muzealnego, przejazd i wstęp do Izby Leśnej we Floriance, miejsce na ognisko. Ilość miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Termin realizacji zajęć 13.10-30.11.2023 r.

Warunkiem udziału w zajęciach edukacyjnych dla dzieci jest przesłanie przez placówkę oświatową formularza zgłoszenia w formie elektronicznej poprzez link do zgłoszeń on-line do dnia 27.10.2023 roku do godz. 23.59 oraz dostarczenie w formie papierowej wraz z oświadczeniem dla każdego Uczestnika najpóźniej do dnia rozpoczęcia zajęć.

Opracowanie: RPN/OEM
Małgorzata Pasieka