W ramach Przeglądu Prac Plastycznych odbędą się warsztaty plastyczne prowadzone przez artystę plastyka w dniu 23.11.2023 r. Warsztaty skierowane są dla dzieci z przedszkoli oraz szkół podstawowych biorących udział w Przeglądzie Prac Plastycznych.

Warunkiem udziału w warsztatach plastycznych jest przesłanie formularza zgłoszenia w formie elektronicznej poprzez link do zgłoszeń on-line oraz dostarczenie w formie papierowej wraz z oświadczeniem dla każdego Uczestnika na adres:

Ośrodek Edukacyjno-Muzealny Roztoczańskiego Parku Narodowego

ul. Plażowa 3, 22-470 Zwierzyniec,

z dopiskiem „Przegląd Prac Plastycznych”

 

O udziale w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc jest ograniczona.

 

Termin przesyłania zgłoszeń do udziału w warsztatach, zarówno w formie elektronicznej jak i w formie papierowej
do 10.11.2023 r. do godz. 15.00

Opracowanie: RPN/OEM
Małgorzata Pasieka