Katalog zbiorów bibliotecznych


Całkowita liczba pozycji: 14847

Autor Tytuł Rok wydania Miejsce wydania
Kozłowska, Monika, Mułenko, Wiesław, Anusiewicz, Marcin, Mamczarz, Magda KLUCZ: MONOGRAFIE RPN GRZYBY
An annotated catalogue of the fungal biota of the Roztocze Upland : richness, diversity and distribution /
2019 Lublin :
Pogorzelec, Marek KLUCZ: BOTANIKA SYSTEMATYCZNA
Atlas roślin miododajnych /
2019 Bielsko-Biała
Cieśla, A. Red., Mionskowski, M. Red., KMüller, I. Red., Radziwiłł, Dorota. Red. KLUCZ: PRZYRODA. BADANIE I OCHRONA PRZYRODY
Biuletyn Monitoringu Przyrody. 19 (2019/1) : Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych w latach 2017-2018 /
2019 Warszawa :
Klukowski, Zygmunt KLUCZ: ZAMOJSZCZYZNA
Dzienniki 1944 - 1954 /
2019 Zamość :
Mysłajek, R., Szewczyk, M., Stachyra, Stefański, R., Nowak, S., Figura, M., i in. KLUCZ: MONOGRAFIE RPN FAUNA kręgowce ssaki
Ekologia dużych ssaków drapieżnych w Roztoczańskim Parku Narodowym, [W:] Prace naukowo-badawcze realizowane w latach 2012-2018 w polskich parkach narodowych współfinansowane ze środków funduszu leśneg
2019 Krzywe :
Bartmiński, P.Red., Chodorowski, J.Red., Rejman, J.Red., Smal, H.Red., Smreczak KLUCZ: MONOGRAFIE RPN PRZYRODA NIEOŻYWIONA I GLEBY gleby
Gleba źródłem życia : 30. Kongres Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego, przewodnik terenowy /
2019 Lublin
Bartmiński, Piotr. Red., KLUCZ: MONOGRAFIE RPN PRZYRODA NIEOŻYWIONA I GLEBY gleby
Gleba źródłem życia : 30. Kongres Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego, przewodnik terenowy /
2019 Lublin
Bartmiński, Piotr. Red., Dębicki, Ryszard. Red. KLUCZ: MONOGRAFIE RPN PRZYRODA NIEOŻYWIONA I GLEBY gleby
Gleba źródłem życia : 30. Kongres Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego, streszczenia wystąpień /
2019 Lublin
Jaworski Andrzej KLUCZ: LEŚNICTWO HODOWLA LASU. SZKÓŁKARSTWO LEŚNE
Hodowla lasu. Tom 3: Charakterystyka hodowlana drzew i krzewów leśnych /
2019 Warszawa
Herz, Lechosław. Tekst, Szajowski, Maciej. Komentarze do zdjęć, Marczak, Dawid. KLUCZ: PARKI NARODOWE
Kampinoski Park Narodowy /
2019 Józefów :
Dąbrowski, Zbigniew, Lotarski, Marek, Staszałek, Agnieszka. Opracowanie; KLUCZ: PARKI KRAJOBRAZOWE, REZERWATY PRZYRODY, INNE OBSZARY PRZYRODNICZO CENNE
Nadleśnictwo Stąporków /
2019 Stąporków :
Kuhn, Ewa KLUCZ: MONOGRAFIE RPN HISTORIA REGIONU
O niezwykłej postaci Wacława Skuratowicza i historii jego rodziny : Ballada Zwierzyniecka /
2019 Zwierzyniec
Tittenbrun, Andrzej. Red. KLUCZ: MONOGRAFIE RPN
Plan ochrony Roztoczańskiego Parku Narodowego wraz z materiałami do jego powstania/
2019 Zwierzyniec
Stańko, Robert. Red., Wołejko, Lesław. Red., Pawlaczyk, Paweł. Red., Gutowska, E KLUCZ: PRZYRODA. BADANIE I OCHRONA PRZYRODY
Podręcznik dobrych praktyk w ochronie torfowisk alkalicznych /
2019 Świebodzin :
Gadomska, Alicja KLUCZ: EDUKACJA EKOLOGICZNA Literatura dla dzieci i młodzieży
Podróże Benka : polskie parki narodowe /
2019 Warszawa :
Rożek, Wojciech KLUCZ: MONOGRAFIE RPN PRACE DYPLOMOWE
Procesy odnowieniowe w drzewostanach uroczysk Grele i Obrocz w Roztoczańskim Parku Narodowym : praca magisterska na kierunku Leśnictwo wykonana pod kierunkiem dr inż. Leszka Bujoczka Zakład Urządzania
2019 Kraków :
Stachyra, P., Stefański R., Mysłajek, R., Szewczyk, M., Nowak, S., Figura, M., i KLUCZ: MONOGRAFIE RPN FAUNA kręgowce
Przyrodnicze i przestrzenne aspekty funkcjonowania ptaków i ssaków strefowych w RPN, [W:] Prace nauk.-badawcze real. w latach 2012-2018 w polskich pn współfinansowane ze środków funduszu leśnego prze
2019 Krzywe :
Żbikowski, Radosław KLUCZ: EDUKACJA EKOLOGICZNA Literatura dla dzieci i młodzieży
Radosław Żbikowski opowiada o skałach i minerałach /
2019 Warszawa :
Dąbrowski, Zbigniew, Lotarski, Marek, Staszałek, Agnieszka. Opracowanie; KLUCZ: PARKI KRAJOBRAZOWE, REZERWATY PRZYRODY, INNE OBSZARY PRZYRODNICZO CENNE
Rezerwat przyrody Gagaty Sołtykowskie /
2019 Stąporków :
Dąbrowski, Zbigniew, Lotarski, Marek, Staszałek, Agnieszka. Opracowanie; KLUCZ: PARKI KRAJOBRAZOWE, REZERWATY PRZYRODY, INNE OBSZARY PRZYRODNICZO CENNE
Rezerwat przyrody Górna Krasna /
2019 Stąporków :